Usuku lomama

Isaga SamaJuda: UNkulunkulu wayengeke abe yonke indawo ngakho-ke enziwa omama.

 Imikhosi yasendulo yobumama

 Rhea, Umama wezithixo zamaGreki

 Emasikweni amaningi asendulo abantu babegubha amaholide okuhlonipha umama, okwenziwa samuntu njengonkulunkulukazi.Nazi ezimbalwa zalezo:

 AmaGreki asendulo ayegubha iholidi lokuhlonipha uRhea, unina wonkulunkulu, kuhlanganise noZeus.

 AmaRoma asendulo ayegubha iholidi lokuhlonipha uCybele, unkulunkulukazi ongumama.

 E-British Isles and Celtic Europe, unkulunkulukazi uBrigid, futhi kamuva owalandela esikhundleni sakhe u-St. Brigid, bahlonishwe ngoSuku Lomama lwasentwasahlobo.

 Ubumama buhlonishwe ezikhathini zamanje

 Usuku lomamaalugujwa ngosuku olufanayo emhlabeni wonke, isibonelo, eMelika uSuku Lomama luba ngeSonto lesibili kuMeyi kuyilapho eBrithani luhlonishwa ngeSonto lesine leNzila Isichazamazwi samaPhasika” noma uMkhosi “Ezwini naseNdabeni”).

 Usuku Lomama eBrithani (March 21st, 2006)

 ikhekhe le-simnel, ikhekhe elicebile ngezinye izikhathi elimbozwe nge-almond paste

 ISonto Lomama laligujwa eBrithani kusukela ngekhulu le-17.

 Kwaqala njengosuku lapho abafundi nezisebenzi babekwazi ukubuyela ekhaya ukuze bavakashele onina.Ngokwesiko, amadoda aya ekhaya nesipho "sekhekhe lomama" - uhlobo lwekhekhe lesithelo noma ikhekhe eligcwele izithelo elaziwa ngokuthi ikhekhe le-sinnel.

 Usuku Lomama eMelika (May 14, 2006)

 Siyabonga ku-Anna M. Jarvis, Usuku Lomama seluyiholide elisemthethweni e-United States.

 Ngemva konyaka lapho unina eshona ngo-May 9, 1905, u-Anna M. Jarvis waya enkonzweni yesikhumbuzo esontweni labo.Ngokugqugquzelwa yile nkonzo, ucabange ukuthi kungaba kuhle uma abantu bezibekela eceleni isikhathi sokuhlonipha omama babo.Khona-ke, indodakazi yaqala ukusebenzisa elinye lefa layo ukuze ikhuthaze usuku oluzohlonipha bonke omama.

 Yena nabanye benza umkhankaso wokubhala izincwadi eziya kongqongqoshe, osomabhizinisi nosopolitiki emzamweni wabo wokusungula uSuku Lomama lukazwelonke.Baphumelela ekugcineni.UMongameli Woodrow Wilson, ngo-1914, wenza isimemezelo esisemthethweni ememezela uSuku Lomama njengomkhosi wezwe owawuzobanjwa minyaka yonke ngeSonto lesi-2 likaMeyi.

 I-Carnation: uphawu loSuku Lomama

 KwakunguJarvis owasungula isiko lokugqoka i-carnation ngoSuku Lomama ngoba i-carnation yayiyimbali eyayithandwa ngunina.

 I-carnation ebomvana iwukuhlonipha umama ophilayo kanti i-carnation emhlophe iyinkumbulo kamama owashona.


Isikhathi sokuthumela: Jan-11-2022